L'ESCOLA DE BÀSQUET, APRENDRE JUGANT

objectius
objectius

 

L'escola de bàsquet del CB CANET està adreçada a nens i nenes de 4 a 8 anys que es volen iniciar en la pràctica esportiva del bàsquet.

Ideari de l'Escola de Bàsquet

 Entenem l'activitat de l'Escola de Bàsquet com la iniciació dels nens i nenes al món de la cistella mitjançant el joc. Per aquesta raó, el principal objectiu de l’escola és que els nens i nenes gaudeixin jugant a bàsquet i que aprenguin els fonaments tècnics per a la pràctica d’aquest esport.


L’Escola de Bàsquet del CB CANET parteix del principi de desenvolupament integral de l'individu, tot considerant la formació de l’esportista, però també la de la persona, atenent a les seves característiques individuals.


L’activitat es vol dur a terme en un ambient relaxat i divertit, mitjançant exercicis i jocs, així com fomentant la participació dels infants i valorant positivament el seu progrés. Prestem especial atenció a transmetre la nostra il·lusió pel bàsquet per mitjà del nostre treball, i aconseguint que tots s’ho passin molt bé!

El bàsquet com a motor de l'aprenentatge

El Bàsquet com a esport col•lectiu permet a l’infant relacionar-se amb els seus companys, fet que comporta moltes els avantatges: els nens aprenen a conviure entre ells, a treballar junts, a comunicar-se i a relacionar-se. Fets tots ells que porten a establir vincles d'amistat entre cadascun d'ells.

 

A més a més, el bàsquet esdevé un esport idoni per aprendre i millorar les capacitats motrius i de coordinació de cada nen i nena: esdevé un esport molt tècnic i que requereix d’una bona coordinació de les cames i dels braços. Així, des del CB CANET proposem constantment exercicis i jocs que permetin als nens i nenes treballar les seves habilitats motrius de forma lúdica. Considerem aquest un element important en la formació del nen pel seu correcte creixement.

BOTIGA VIRTUAL

EL CLUB A LA XARXA

Amb la col·laboració de: